BIOLOG TERENOWY

Standardy jakości i zarządzania IFS/BRC, a szczególnie BRC Global Standard ‘FOOD’, wersja 6: czerwiec 2011r., wymagają, aby każdy zakład działający w branży obrotu i przetwórstwa żywności, przeprowadzał audyt dotyczący zagrożeń związanych ze szkodnikami i ich zwalczaniem.
W takim audycie powinien brać udział biolog terenowy, który może określić realne zagrożenia, z jakimi ma do czynienia określone przedsiębiorstwo. Inspekcja ma na celu ocenę pracy oraz sporządzenie zaleceń związanych z pracą zewnętrznej firmy zajmującej się likwidacją wspomnianych zagrożeń.

Każda przeprowadzona inspekcja zakończona zostaje sporządzeniem szczegółowego raportu zawierającego wnioski z przeprowadzonego rekonesansu. W raporcie poza oceną dotychczasowych działań oraz nowych potencjalnych zagrożeń znajdują się propozycje dotyczące efektywnego ich zwalczania.
Raport, który po przeprowadzonej kontroli jest zgodny ze standardami określonymi w międzynarodowych instytucjach. Jest on akceptowalny przez firmy działające zgodnie z obowiązującymi rygorami w takich konsorcjach jak TESCO.

Ja, jako biolog terenowy posiadam niezbędne certyfikaty oraz uprawnienia do świadczonych usług. Posiadam tytuł magistra, w trakcie uzyskania, którego broniłem pracę pod tytułem „Analiza systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcji cukierniczej”. Dodatkowo dysponuję wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie działalności.

Doświadczenie i wiedza, którymi dysponuję, są dla moich klientów gwarantem wykonania rzetelnej i użytecznej usługi, która pozwoli na poprawę warunków działalności każdej firmy z branży spożywczej.

CENNIK

Na cenę audytu DDD, oceny, naprawy systemu zabezpieczenia przed szkodnikami ma wpływ bardzo wiele czynników. Z tego powodu wszystkie usługi tego typu wyceniamy indywidualnie. W razie zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Ja, jako biolog terenowy posiadam niezbędne certyfikaty oraz uprawnienia do świadczonych usług.

Posiadam tytuł magistra, w trakcie uzyskania, którego broniłem pracę pod tytułem „Analiza systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcji cukierniczej”. Dodatkowo dysponuję wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie działalności.

Doświadczenie i wiedza, którymi dysponuję, są dla moich klientów gwarantem wykonania rzetelnej i użytecznej usługi, która pozwoli na poprawę warunków działalności każdej firmy z branży spożywczej.

biolog terenowy certyfikat