BIOLOG TERENOWY

Usługi w zakresie weryfikacji systemów ochrony przed szkodnikami

Standardy jakości i zarządzania IFS/BRC, a szczególnie BRC Global Standard ‘FOOD’, wersja 6: czerwiec 2011 r., wymagają, aby każdy zakład działający w branży obrotu i przetwórstwa żywności, przeprowadzał audyt dotyczący zagrożeń związanych ze szkodnikami i ich zwalczaniem. Nasza oferta obejmuje również tego typu inspekcje prowadzone pod nadzorem biologa terenowego o wiedzy i doświadczeniu na temat niezbędnych zagadnień. Wykonywane przez nas audyty obejmują zarówno ocenę pracy i zabezpieczeń stosowanych w firmie, jak i szczegółowy raport wraz z zaleceniami dotyczącymi likwidacji rozpoznanych zagrożeń.

Biolog terenowy, który świadczy usługi w ramach działalności naszej firmy, posiada wszystkie niezbędne certyfikaty oraz uprawnienia. Tytuł magistra uzyskał on na podstawie obrony pracy pod tytułem „Analiza systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcji cukierniczej”. Dodatkowo dysponuje wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie działalności.

Doświadczenie i wiedza to dwie wartości, które przyświecają działalności naszej firmy. Dzięki temu klientom możemy zaproponować prawdziwie rzetelne, użyteczne usługi. Nasza działalność przyczyniła się już do poprawy warunków działalności wielu firm z branży spożywczej.

Ja, jako biolog terenowy posiadam niezbędne certyfikaty oraz uprawnienia do świadczonych usług.

Posiadam tytuł magistra, w trakcie uzyskania, którego broniłem pracę pod tytułem „Analiza systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcji cukierniczej”. Dodatkowo dysponuję wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie działalności.

Doświadczenie i wiedza, którymi dysponuję, są dla moich klientów gwarantem wykonania rzetelnej i użytecznej usługi, która pozwoli na poprawę warunków działalności każdej firmy z branży spożywczej.

Certyfikat

biolog-terenowy